Lesprogramma: Herrekijker in de klas

Kun je kijken met je oren, zien met je neus? Heb je wel eens van een boomschorsmannetje gehoord? Of het schele gezicht in een fietslamp?

Herrekijker is een kunst- en natuur educatief programma voor zowel het primair-, voortgezet als beroepsonderwijs voor de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar en bestaat uit drie lessen. In de eerste les de zintuigen geprikkeld en naar kunstwerken gekeken. Er worden verbindingen gelegd tussen kunst, openbare ruimte en/of natuur. Tijdens de tweede les gaan de leerlingen naar buiten met opdrachten waarbij de zintuigen en fantasie worden geprikkeld zoals boomkijken, schaduwstaren, oorkijken of straatsnuffelen. In de laatste les gaan de leerlingen met de uitkomsten van de opdrachten eigen kunstwerken maken.

De leerkracht kan de lessen zelfstandig uitvoeren. De online lesomgeving en het bijbehorende boek ‘Hoor de zon’ een kaartspel 'Doorkijkers' bieden diverse opdrachten en lessuggesties, maar ook veel werk van kunstenaars. Deze gaan een duidelijke verbinding aan met kunst in de openbare ruimte. Dit zorgt voor inhoudelijke verdieping en artistieke inspiratie.

Het is ook mogelijk een kunstdocent de lessen te laten geven. Neem gerust contact op, we nemen graag de mogelijkheden met u door.

Bestellen van Herrekijker lesprogramma...Preview van de online omgeving met o.a. de kunst voor een digitaal schoolbord, het downloaden van 30 verschillende opdrachten en de lesbrieven:
Lesdoelen

Doel van Herrekijker is het (her)ontdekken van hun omgeving via zintuigen, taal en fotografie én het kennismaken met beeldende kunstwerken (fotografie, beeldend, film) die direct zijn gerelateerd aan de openbare ruimte. De relatie met de eigen omgeving wordt hierdoor versterkt.
Andere doelstellingen zijn:
• het anders leren kijken naar de dagelijkse natuurlijke leefomgeving en daardoor een positieve houding
t.o.v. ‘groen’ en natuur te ontwikkelen.
• het bewust worden van je eigen unieke blik daarop door associëren en daar uitdrukking aan geven (creativiteit bevorderen, waarde ontwikkeling)
• het ontdekken van de werking tussen beeld en geluid, taal en geluid
• erkenning/waardering geven aan uniciteit en vrije gedachtevorming 


Voor meer beeldmateriaal, zie de flickr pagina van kunstdocent Maartje Jaquet
Aanmelden?

Het lesprogramma kost slechts €25,- per klas. Na aanmelding ontvangt u een inlogcode. Deze biedt een 1,5 jaar lang toegang tot lesbrieven van de 3 lessen, 30 opdrachten, werkbladen en de kunstwerken, bestaande uit foto’s, filmpjes. Daarnaast is het programma flexibel en is er voldoende ruimte om als leerkracht een eigen invulling aan het programma te geven. De opdrachten en werkbladen kunt u eenvoudig printen voor de leerlingen en zijn geschikt voor alle omgevingen rondom de school. De foto’s en filmpjes zijn geschikt voor het digi-bord. Het boek ‘Hoor de Zon’ is een (optionele) aanvulling op het lesprogramma, maar zeker de moeite waard voor inspiratie op de kunstwerken. Hier te bestellen...

Herrekijker is een kunst- en natuur-educatief programma voor het onderwijs, musea en natuur centra wat gaat over het ontdekken van je eigen, unieke blik op je dagelijkse omgeving en het ontwikkelen van een bewuste houding ten opzichte van de dingen om je heen. Het Doorkijkers kaartspel is een spel wat je leert om te kijken naar kunst.
ACHTERGROND FOTO
Giuseppe Penone • 'Otterlo Beech'
Kroller-Muller Museum, Otterlo, Nederland
scupture, boom van brons
Klik voor
volledig beeld