Ugo Rondine


Ugo Rondinone(1964, Zwitserland, woont en werkt in New York) verrast iedere keer weer. Zijn ingrepen in de omgeving werken zo, dat je de omgeving beter bekijkt en direct zijn werk en de verandering die dat bewerkstelligt ziet. Rondinone werkt graag met bomen. Hier heeft hij een op zich eenvoudig ingreep gepleegd. Tussen geometrisch geplaatste bomen heeft hij geel fluoriscerende kiezels gestrooid in een rechthoek.

Het is minimal, land art en surrealistisch in een.

Beeld heet NE – PAGAN VOID(2008)David Nash


Ash Branch Cube, 1988-89
The Tree is central to David Nash’s art. He uses trees that have been felled for good reason and examines and selects them as the stone carver may choose blocks from different parts of a quarry. Nash also plants and trains trees, pruning and bending them to grow to preordained forms – the best known example being the Ash Dome, planted in 1977. Through grafting and periodic fletching (a method in which a trunk is bent by taking a notch out of the bark and heartwood at one side only) Nash has manipulated the trees so that they are beginning to meet to make a rounded canopy.

Ash Dome1977James Turrel


Kleurenkamers, een land art kunstenaars.. amerikaans

Amerikaanse kunstenaar , geboren in 1943 te Los Angeles,Verenigde Staten. Woont en werkt in Flagstaff, Arizona

James Turrell wordt tegenwoordig beschouwd als een van de grootste Amerikaanse land art kunstenaars Hij beschouwt de lucht als zijn atelier.

James Turrell is one of the world’s greatest living artists. Mention his name within art circles and there is generally a recognition of his name and his works. Outside of the international art community, Turrell is only known to a few. This artist of light, perception and spaces has created some of the world’s most interesting art. Mention the word ‘art’ and most people think of a painting that hangs on a wall. Turrell’s works are not of this nature and are usually spaces filled with light in such a way that you question the source of the light and your perceptions of what you are seeing.

The Roden Crater project is Turrell’s most ambitious project and is being constructed in a dormant volcano in the Painted Desert of northern Arizona, northeast of Flagstaff. Turrell purchased the land with grants from the Guggenheim Foundation, the Dia Art Foundation and others. He is transforming Roden Crater into a space whose art is as much in the light of space and objects as it is in the spaces created in the crater. It will be your perceptions and interactions with the space and the ever-changing nature of light created by the light of the sun, moon, stars and other celestial events that will drive the art. Much like other civilizations throughout history that have built large structures that embody knowledge… scientific, cultural and spiritual, so will the Roden Crater project.

Mijn werk gaat meer over jouw zien dan over mijn zien, ook al is het een resultaat van mijn zien

Turrell is de belangrijkste vertegenwoordiger van de L.A. Lightschool, wiens werk gaat over ruimte, licht en vooral ook kijken. Kijken naar de installaties (light spaces) van Turrell maakt je, zoals hij ook beoogt, bewust van je eigen kijken. Turrel probeert het licht dichterbij te brengen, zodat je het gevoel hebt dat het bijna materie is, concreet en zichtbaar. Zijn werk gaat in feite over waarneming en visuele ervaring. Observatie staat veel dichter bij denken dan woorden, aldus Turrell.

Hemels Gewelf’ (1996)
Op kleinere schaal dan bij Roden Crater heeft Turrell een soortgelijk project uitgevoerd in een duinpan bij Kijkduin.
In de duinen van Den Haag waar het licht zo tastbaar aanwezig kan zijn, heeft Turrell een plek gemaakt om naar de lucht te kijken: ‘Hemels Gewelf’ in Kijkduin. Op de top van een van de puinduinen is een kom aangelegd in de vorm van een ellips, 30 meter breed, 40 meter lang. Een aarden wal van ongeveer 5 meter hoog omsluit de kom. Om in deze kunstmatige krater te komen loop je eerst over houten treden het duin op en vervolgens door een betonnen doorgang van 6 meter lang. De glooiïngen aan de binnenkant van de krater zijn ingezaaid met gras en in het midden staat een monumentale bank van natuursteen waarop twee personen achterover kunnen liggen en kunnen zien hoe de hemel de vorm van een gewelf kan aannemen. Op een hoger gelegen duin staat eenzelfde bank waar zich een panorama ontvouwt over de zee, het strand en het platte land daarachter. In de richting van de horizon wordt het gewelf geleidelijk platter. ( zie ook www.dekunsten.net )Richard Serra


Internationaal land-art kunstenaar. Werk in Nederland: Sealevel ZeewoldePiet Slegers


Aardzee (1982)

Golven op het land in de flevopolderFlorian Gottke


kleitafel – strandfort –
– landschap beeldende kunst
Veel met het landschapRichard Long


Engelse kunstenaar, geboren 02.06.1945 te Bristol. Woont en werkt in Bristol,

Richard Long behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de land art. Natuur en andschap vormen zijn voornaamste werkterrein. Hij maakt sculpturen van materialen die hij tijdens wandelingen aantreft: ofwel ter plekke, waarbij de documentatie in de vorm van oto’s als het uiteindelijke kunstwerk functioneert, ofwel in een museum of galerie. De materialen, basaltblokken, drijfhout, keien e.d., rangschikt hij in een cirkel op de grond of op een rij; grassculpturen worden uitgesneden in een grasmat. Ook de wandel- en fietstochten zelf beschouwt hij als kunstwerk, waarmee hij het landschap als genre in de kunst in een geheel nieuw perspectief heeft geplaatst. De documentatie van deze tochten, bijv. in de vorm van kaarten waarop de route aangegeven staat, veelal in combinatie met een beschrijving van de wandeling, of foto’s vormen de uiteindelijke presentatie van zijn werk. Na 1980 maakte Long voornamelijk wandschilderingen met modder, die hij op zijn tochten verzameld heeft en met zijn handen op de muur aanbracht in de vorm van cirkels. (Encarta 2001)

Streep gemaakt door te lopen, 1967, Londen, Galerie Anthony d’Offay

Hij hield pas op met heen en weer lopen toen zijn voetstappen een duidelijk spoor hadden gevormd. Streep gemaakt door te lopen is zijn eerste “gelopen” sculptuur. Om het aan het publiek te laten zien moest hij het fotograferen. Een jaar later maakte hij Een wandeling van tien mijl in november nr. 1. Na de wandeling was geen enkele voetstap zichtbaar. De enige esthetische ervaring die aan het publiek kon worden getoond was een kaart van de omgeving waarin de route was gemarkeerd als een rechte diagonale lijn dwars door het landschap.Iemand beschreef een dergelijk werk als “liggen tussen documenten”. Het moet in de fantasie van de kijker werden ge(re)construeerd. (20ste 591)Andy Goldsworthy


Internationale landschap kunstenaar in de jaren 60/70 en tot nu actief..

Andy Goldsworthy groeide op aan de groene, Harrogate zijde van Leeds, West Yorkshire. Vanaf zijn dertiende jaar werkte hij als hulp op boerderijen. Hij hield van het boerenwerk met zijn vaste taken op vaste tijden, het routineuze karakter, hetgeen hij vergeleek met het werken aan een beeldhouwwerk: “Veel werk lijkt op het handmatig rooien van aardappels; je moet het ritme ervan te pakken krijgen.”

Hij leeft nog steeds in Schotland en creëert plaatsgebonden sculpturen en land art-objecten, die in een landschappelijke omgeving zijn ingebed. Zijn kunst maakt hij met gebruikmaking van natuurlijke en ter plekke voorhanden materialen.

Goldsworthy speelt met gedachten over groei, over eeuwige verandering, over transformatie in zijn werken die gemaakt zijn van bladeren, takken, ijs, sneeuw, stenen, zand. Een groot deel van zijn werk is tijdelijk: wat uit  de natuur is gehaald zal er zich vroeger of later weer invoegen.

werk: een goud gekleurde steen in de rivier.. cirkels met daaromheen pigment of bladeren..Robert Smithson


Internationaal bekend land-art kunstenaar. Bekende werk is de enorme spiraal in de zee, genaamd Spiral Jetty

Robert Smithson (1938-1973) was een Amerikaans kunstenaar die zich vooral bezighield met het minimalisme, Land Art en  landschapsarchitectuur.
biografie
Smithson ontwikkelde al vroeg een interesse in kunst en in natuurhistorie, wat werd aangemoedigd door zijn vader die hem meenam naar natuurhistorische musea en wonderen van de natuur zoals de Grand Canyon en Yellowstone Park. Al in 1953 won hij een beurs voor de Art Students League in New York en kwam daar in aanraking met kunstenaars van het Black Mountain College. Daarna studeerde Smithson aan de Brooklyn Museum School. Tussen 1966 en 1969 reisde Smithson met medekunstenaars Carl Andre en Robert Morris naar vervallen stedelijke gebieden en industrieterreinen waar hij inspiratie opdeed voor zijn kunstwerken. Hier deed hij ook het concept ‘non-site’ ontwikkelde, een presentatie van een willekeurige massa natuurlijk afval als nieuw idee voor eigentijdse beeldhouwkunst.