Giny Vos


van haar eigen website: www.ginyvos.nl:

Dat betekent dat doorgaans de reëel gegeven omgeving een belangrijke rol speelt in het uiteindelijke resultaat. Daarbij gaat het mij erom een ‘beeld’ te laten ontstaan dat bepaalde aspecten of elementen van die omgeving zichtbaar maakt die anders onopgemerkt zouden blijven. Omdat ik de processen die zich op een bepaalde plek afspelen even belangrijk vind als de fysieke kernmerken ervan maak ik vaak gebruik van beweging, in de vorm van licht of digitale displays. Tegelijk vertelt het werk echter ook altijd een eigen verhaal, het is geen illustratie van de plek waar het zich bevindt, maar probeert de ervaring ervan uit te breiden. Op die manier wil het werk de gegeven situatie letterlijk en figuurlijk in een ander licht plaatsen waardoor er een nieuwe situatie ontstaat zonder dat het bestaande aan het zicht wordt onttrokken.