Joseph Beuys


Nog verder uitzoeken..

Beuys’ planting of 7000 oak trees troughout the city of Kassel for Documenta7 embodied a wide concept of ecology which grows with time. 7000 trees were planted next to a basalt stone marker. Beuys stated that the project is a ‘movement of the human capacity towards a new concept of art, in symbolic communication with nature.’ The first tree was planted in 1982; the last tree was planted eighteen months after Beuys’ death at the opening of Documenta8 in 1987 by his son Wenzel Beuys.

‘I believe that planting these oaks is necessary not only in biospheric terms, that is to say, in the context of matter and ecology, but in that it will raise ecological consciousness-raise it increasingly, in the course of the years to come, because we shall never stop planting.’

‘I think the tree is an element of regeneration which in itself is a concept of time. The oak is especially so because it is a slowly growing tree with a kind of really solid heartwood. It has always been a form of sculpture, a symbol for this planet.’

-Joseph Beuys, quoted by Johannes Stuttgen, 1982



Jan van Boeckel


Art-nature education onderzoek door Jan van Boeckel
Vergeet je flora

Het ontwikkelen van de sensibiliteit van kinderen door op kunst
geïnspireerd natuuronderwijs.



Toeval gezocht


In 2007/2008 vond het grootschalige project TOEVAL GEZOCHT plaats voor jonge kinderen met 15 kunstenaars op 15 scholen verbonden aan de tentoonstelling van Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum. Dit project deed onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek. De werkwijze werd geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering en was een groot succes. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek werden vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hiermee werkten vijftien geselecteerde beeldend kunstenaars gedurende zes weken op even zoveel basisscholen in Noord-Holland wekelijks twee dagdelen met één groep leerlingen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. De kinderen waren vanaf het eerste moment protagonist. Hun onderzoek en experiment gaven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormden het brandpunt en onderwerp van onderzoek en documentatie van het project

http://www.toevalgezocht.nl/



Michel Francois


Belgische kunstenaar..
Michel François is een beeldhouwer. Een beeldhouwer op alle schalen en in alle media, zoals fotografie, video en installaties. Een beeldhouwer van het leven in al zijn vormen. Al genieten planten, mineralen, het organische en de menselijke beweging een voorliefde in zijn werk.
Foto van grote of kleine stenen.. maakt foto’s waardoor je de verhoudingen niet meer begrijpt..

over de kunstenaars, klik op de stipjes
http://www.smak.be/tentoonstelling.php?la=en&id=444




Cor Dera


Cor Dera verzameld natuurfoto’s van hoe de natuur in beeld wordt gebracht, Hij doet dat bestaande natuurfoto’s..

Ieder die Apeldoorn via de Otterlose weg binnenrijdt, ziet in de middenberm een groot billboard met aan beide zijden een abeelding van een kikker.

De fotografische reproducties, zijn in emaille uitgevoerd. Wie de stad inrijdt ziet een knalrode giftige kikker, wie de stad uitrijdt een groen doomkikker. Samen markeren ze de grens tussen de natuur en de stad. Cor Dera koos de kikker als symbool voor de natuur en ons kikkerlandje. Wat beweegt een kunstenaar om zijn werk te baseren op foto’s van de natuur? Eeuwenlang werd de kunstenaar beoordeeld op zijn vermogen om in een schilderij de natuur te evenaren. De kunst zou zelfs de natuur kunnen overtreffen door een samenstelling van de meest ideale delen. Cora Dera maakt uit bescheidenheid gebruik van bestaande foto’s. Hij wil niet wedijveren met de natuur, maar juist haar kracht en schoonheid tonen. Zijn ingrepen zijn minimaal. Door foto’s van de natuur zo te gebruiken kan een nieuwe iconografie ontstaan, waardoor wij misschien anders naar die natuur gaan kijken.



Rob Sweere – Stichting Nutuur


Videowerk van het gezicht in het mos – sky project: het liggen op de grond om naar de lucht te kijken..



Anish Kapoor


Making Emptiness:

het spirituele, misschien meer een stuk tekst over hem.. zwarte gaten in de vloer die er wel of niet zijn.. zijn werk is meestal binnen.