Toeval gezocht


In 2007/2008 vond het grootschalige project TOEVAL GEZOCHT plaats voor jonge kinderen met 15 kunstenaars op 15 scholen verbonden aan de tentoonstelling van Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum. Dit project deed onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek. De werkwijze werd geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering en was een groot succes. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek werden vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hiermee werkten vijftien geselecteerde beeldend kunstenaars gedurende zes weken op even zoveel basisscholen in Noord-Holland wekelijks twee dagdelen met één groep leerlingen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. De kinderen waren vanaf het eerste moment protagonist. Hun onderzoek en experiment gaven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormden het brandpunt en onderwerp van onderzoek en documentatie van het project

http://www.toevalgezocht.nl/